ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης – Αριστοτέλειο

 Για την ομαλή λειτουργία του φροντιστηρίου έχουμε θεσπίσει κάποιους κανόνες τους οποίους οφείλουν όλοι να τηρούν.

1) Οι μαθητές οφείλουν να είναι συνεπείς στα ωράρια του φροντιστηρίου, να προσέρχονται στα προγραμματισμένα διαγωνίσματα και να σέβονται το διδακτικό προσωπικό και τους συμμαθητές τους.

2) Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές υποχρεούνται να έχουν τα κινητά τους τηλέφωνα απενεργοποιημένα. Αν ο γονέας επιθυμεί να επικοινωνήσει με το παιδί του, μπορεί να καλέσει το σταθερό τηλέφωνο του φροντιστηρίου. Τυχόν ενεργοποίηση του κινητού ενοχλεί την εκπαιδευτική διαδικασία.

3) Οι μαθητές κατά την παραμονή τους στους χώρους του φροντιστηρίου οφείλουν να έχουν ευπρεπή συμπεριφορά, να μην προκαλούν φθορές, να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να τους διατηρούν καθαρούς. Σε περίπτωση εσκεμμένης φθοράς, η ζημιά αποκαθίσταται με δαπάνη του γονέα. Απαγορεύεται η είσοδος στις αίθουσες διδασκαλίας με τρόφιμα ή πόσιμα προϊόντα.

4) Οι μαθητές οφείλουν να ενημερώνονται, είτε από τον πίνακα ανακοινώσεων, είτε από τη διεύθυνση, τόσο για το πρόγραμμα των μαθημάτων, όσο και για το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων. Επίσης, οφείλουν να ενημερώνονται για την ύλη που παραδόθηκε σε μάθημα στο οποίο δεν παρευρίσκονταν, καθώς και για εκδηλώσεις του φροντιστηρίου πέραν του εκπαιδευτικού ωραρίου και προγράμματος, στις οποίες καλό είναι να συμμετέχουν καθολικά.

5) Τα δίδακτρα της σχολικής χρονιάς αφορούν στο σύνολο του διδακτικού έτους, καταβάλλονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις εκτός του μηνός Ιουνίου, του οποίου τα δίδακτρα αντιστοιχούν στις μέρες διδασκαλίας αναλογικά με το εκάστοτε πρόγραμμα των εξετάσεων, και η εξόφλησή τους πρέπει να γίνεται το αργότερο με τη λήξη των εξετάσεων, ενδοσχολικών ή Πανελληνίων.

6) Αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει αδυναμία καταβολής των διδάκτρων με τον συμφωνηθέντα τρόπο, ο γονέας πρέπει να επικοινωνεί οπωσδήποτε με τη διεύθυνση του φροντιστηρίου για να αποφεύγεται η διατάραξη των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών, που μπορεί να επιφέρει ακόμα και τη διαγραφή του μαθητή ή και την προσφυγή σε ένδικα μέσα από πλευράς του φροντιστηρίου.

7) Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή, μετά την οριστικοποίηση της εγγραφής του καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στο φροντιστήριο, τα δίδακτρα ισχύουν κανονικά, όπως έχουν συμφωνηθεί΄αν υπάρξει περίπτωση διακοπής της φοίτησης, πρέπει να ενημερώνεται η διεύθυνση έγκαιρα, διαφορετικά τα δίδακτρα εξακολουθούν να ισχύουν.

8) Η περίοδος των μαθημάτων ξεκινά την 1η Αυγούστου κάθε έτους και λήγει με το πέρας των εξετάσεων.

9) Το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου καθορίζεται με την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους και αλλαγές γίνονται μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με τη διεύθυνση και εφόσον δεν δημιουργούν πρόβλημα στο υπόλοιπο πρόγραμμα.

10) Οι μέρες αργίας του φροντιστηρίου είναι αυτές που ισχύουν και για τα Δημόσια Σχολεία. Τα Σαββατοκύριακα και κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα γίνονται επαναληπτικά διαγωνίσματα ή μαθήματα κατά την κρίση της διεύθυνσης, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινώνεται έγκαιρα στους μαθητές, και τα δίδακτρα συνεχίζουν να καταβάλλονται κανονικά.

11) Αναπλήρωση διδακτικών ωρών γίνεται μόνο όταν αυτές χάνονται με υπαιτιότητα του φροντιστηρίου και όχι όταν ο μαθητής λείπει για δικούς του λόγους(π.χ. εκδρομές), οπότε οι μαθητές ενημερώνονται έγκαιρα για το πρόγραμμα της αναπλήρωσης. Όταν η διεύθυνση κρίνει σκόπιμο να γίνουν επιπλέον διδακτικές ώρες, αυτό δεν επιβαρύνει το ποσό των διδάκτρων που έχει συμφωνηθεί.

12) Η διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά και ο μαθητής υποχρεούται να βρίσκεται στο χώρο του φροντιστηρίου τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος.

13) Σε περίπτωση απουσίας οι κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα τη διεύθυνση. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας η διεύθυνση επικοινωνεί με τους κηδεμόνες και το σύνολο των αδικαιολογήτων απουσιών καταγράφεται.

14) Τακτικές ενημερώσεις γονέων γίνονται 2 φορές το χρόνο: πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων και πριν τις διακοπές του Πάσχα. Έκτακτες ενημερώσεις γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου κατόπιν συνεννοήσεως με τον αρμόδιο καθηγητή.

15) Η παραλαβή των σημειώσεων που διανέμονται στους μαθητές γίνεται άπαξ. Σε περίπτωση απώλειας, ο μαθητής υποχρεούται να προμηθευτεί με δική του δαπάνη τις σημειώσεις που έχασε.

16) Οποιεσδήποτε επιπλέον παροχές υπηρεσιών (π.χ. συμπλήρωση μηχανογραφικών, συμβουλευτικές υπηρεσίες), γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως με τη διεύθυνση.

17) Ειδικές τιμές για αδέρφια, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.