ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στο φροντιστήριο Αριστοτέλειο, σεβόμενοι τις προτεραιότητες των μαθητών μας και τις αυξημένες εκπαιδευτικές υποχρεώσεις που έχουν, προσπαθούμε να παρέχουμε ευέλικτο πρόγραμμα, για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από τη συστηματική μελέτη των μαθητών σε χρόνους που δεν θα είναι εξαντλητικοί, στοχεύοντας στην υψηλότερη δυνατή επίδοση.

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά

3 ώρες (2ω ιστοριογραφία & 1ω εγχειρίδιο)

Έκθεση

2 ώρες

Μαθηματικά

3 ώρες

Φυσική

2 ώρες

Χημεία

2 ώρες

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρχαία Ελληνικά

6 ώρες (2 διδαγμένο κείμενο & 2 αδίδακτο κείμενο & 1 γραμματική & 1 συντακτικό)

Λατινικά

2 ώρες

Έκθεση

2 ώρες

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθηματικά

5 ώρες

Φυσική

3 ώρες

Χημεία

2 ώρες

Έκθεση

2 ώρες

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρχαία Ελληνικά

6 ώρες (3 διδαγμένο κείμενο & 3 αδίδακτο κείμενο)

Λατινικά

3 ώρες

Ιστορία

3 ώρες

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθηματικά

4 ώρες

Φυσική

4 ώρες

Χημεία

4 ώρες

Βιολογία

3 ώρες

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Έκθεση

3 ώρες

ΕΠΑΛ

Έκθεση

3 ώρες

Μαθηματικά

3 ώρες

Εγγραφές καθημερινά 

από 1/6/2023 έως 30/6/2023 και από 24/7/2023

ώρες 11:00 – 13:00 & 18:00 – 20:00

Έναρξη μαθημάτων: 1η Αυγούστου