ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στο φροντιστήριο Αριστοτέλειο, σεβόμενοι τις προτεραιότητες των μαθητών μας και τις αυξημένες εκπαιδευτικές υποχρεώσεις που έχουν, προσπαθούμε να παρέχουμε ευέλικτο πρόγραμμα, για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από τη συστηματική μελέτη των μαθητών σε χρόνους που δεν θα είναι εξαντλητικοί, στοχεύοντας στην υψηλότερη δυνατή επίδοση.

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά

2 ώρες

Νεοελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Μαθηματικά

2 ώρες

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά

2 ώρες

Νεοελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Μαθηματικά

2 ώρες

Φυσική

1 ώρα

Χημεία

1 ώρα

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά

2 ώρες

Νεοελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Μαθηματικά

2 ώρες

Φυσική

1 ώρα

Χημεία

1 ώρα

Εγγραφές καθημερινά 

από 1/6/2023 έως 30/6/2023 και από 24/7/2023

ώρες 11:00 – 13:00 & 18:00 – 20:00

Έναρξη μαθημάτων: 1η Αυγούστου