Όλες οι πληροφορίες για τις τρεις τάξεις ΓΕΛ – Εξεταζόμενα μαθήματα, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, δομή θεμάτων κ.ά. – ΦΕΚ

  • Published

Όλες οι πληροφορίες για τις τρεις τάξεις ΓΕΛ – Εξεταζόμενα μαθήματα, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, δομή θεμάτων κ.ά. – ΦΕΚ

Όλες οι πληροφορίες για τις τρεις τάξεις ΓΕΛ – Εξεταζόμενα μαθήματα, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, δομή θεμάτων κ.ά. – ΦΕΚ

ΦΕΚ Β΄ 4177/2020 – Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα