Όλα όσα προβλέπονται για τις εξετάσεις Γενικού Λυκείου

  • Published

Όλα όσα προβλέπονται για τις εξετάσεις Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι ομάδες και οι κλάδοι μαθημάτων, ο τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ο ορισμός και οι υποχρεώσεις επιτηρητών, οι υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, η αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων του Γενικού Λυκείου, ο τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ