Τροπολογία για τις Σχολές Λιμενοφυλάκων και Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος 2019-2020

  • Published

Τροπολογία για τις Σχολές Λιμενοφυλάκων και Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος 2019-2020

Με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα, προς ψήφιση, στη Βουλή από τους υπουργούς Παιδείας και Ναυτιλίας:
• Επιτρέπεται στους σπουδαστές οι οποίοι για τους προβλεπόμενους λόγους διαγράφονται από τις Σχολές Λιμενοφυλάκων και Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος, να εισαχθούν σε Σχολή ή τμήματα επόμενης προτίμησης τους για όλες τις Σχολές ή τμήματα , εκτός των ρητά μνημονευόμενων Σχολών (ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ κλπ).
• Ορίζεται για την εκπαιδευτική περίοδο φοίτησης της εκπαιδευτικής σειράς 2019-20 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων , οι οποίοι κατατάσσονται με το σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, η έδρα της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μεταφέρεται από τον Πειραιά στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού στο Σκαραμαγκά Αττικής, με δυνατότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας και για τις εκπαιδευτικές σειρές 2020-21 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων , κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
• Παρέχεται η δυνατότητα σίτισης και διαμονής εκτός των εγκαταστάσεων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στους Δόκιμους Λιμενοφύλακες που θα εισαχθούν στην εν λόγω Σχολή , σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης των υποψηφίων.

Πατήστε εδώ για να δείτε την έκθεση της Τροπολογίας