Το Τελικό Πολυνομοσχέδιο

  • Published

Το Τελικό Πολυνομοσχέδιο

Παρελθόν αποτελούν τα ΤΕΙ – Δείτε το τελικό Πολυνομοσχέδιο

Επίσημα δημοσιεύτηκε το τελικό πολυνομοσχέδιο που αφορά στις διατάξεις για το νέο σύστημα εισαγωγής και τη νέα Γ’ Λυκείου, καθώς και τις συνέργειες Πανεπιστημίων ΤΕΙ.

Αναμένουμε και τις υπόλοιπες διατάξεις του σχεδίου νόμου: «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε τις διατάξεις για Συγχωνεύσεις των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια και εδώ τις διατάξεις για τις αλλαγές στο Λύκειο και το Νέο Σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.