Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

  • Published

Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Στο πλαίσιο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού το ”Αριστοτέλειο” εξασφάλισε, κατ’ αποκλειστικότητα, για την πόλη της Φλώρινας το ψυχομετρικό τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Horizon της εταιρείας Orientum.

Κατά τη διαδικασία του τεστ,διάρκειας δυόμισι μηνών (από 12 Ιανουαρίου έως 23 Μαρτίου) που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του φροντιστηρίου, σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις οι μαθητές και οι γονείς τους είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν στα παρακάτω θέματα:

α. Τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος (κατευθύνσεις, επιστημονικά παιδεία, μαθήματα βαρύτητας).

β. Την κατανομή των τμημάτων στα επιστημονικά πεδία.

γ. Την αναλυτική περιγραφή τμημάτων που ενδιαφέρουν τους μαθητές.

δ. Ένα υποθετικό σενάριο μηχανογραφικού, με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, όπως αυτά προέκυψαν από τις απαντήσεις που έδωσαν ηλεκτρονικά στο ερωτηματολόγιο του τεστ.

Η Διεύθυνση του φροντιστηρίου ευχαριστεί τους μαθητές και τους γονείς για τη συμμετοχή τους σ’ αυτή την προσπάθεια συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τέτοιες πρωτοβουλίες.