Σχετικά με τον αριθμό εισακτέων στις Πυροσβεστικές Σχολές έτους 2020 – Πληροφορίες

  • Published

Σχετικά με τον αριθμό εισακτέων στις Πυροσβεστικές Σχολές έτους 2020 – Πληροφορίες

Σχετικά με τον αριθμό εισακτέων στις Πυροσβεστικές Σχολές έτους 2020, σας ενημερώνουμε για εξής:

– ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας θα καθοριστεί με μελλοντικές αποφάσεις,

 φέτος, αναμένεται να εισαχθούν 133 Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί (Αξιωματικοί) και Δόκιμοι Πυροσβέστες στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,

 σημειώνεται ότι και πέρσι ο αριθμός των εισακτέων ήταν συνολικά 133 (30 στη Σχολή Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) και 103 στη Σχολή Πυροσβεστών),
Υπενθυμίζεται ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.
Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.