Συμμετοχή στα σεμινάρια Διδακτικής

  • Published

Συμμετοχή στα σεμινάρια Διδακτικής

Το Σαββατοκύριακο 23-24 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες από την Ο.Ε.Φ.Ε. το 1°  Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής στη Φυσική, τα Μαθηματικά και τα Φιλολογικά μαθήματα.Η συμμετοχή των φροντιστών ήταν πολύ μεγάλη (500 περίπου σύνεδροι)· κάτι που ωθεί την Ομοσπονδία προς την καθιέρωση του θεσμού.

Η διεύθυνση του Αριστοτελείου φροντιστηρίου ήταν εκεί, παρακολουθώντας καινοτόμες διδακτικές προτάσεις, ανταλλάσσοντας ιδέες και εξασφαλίζοντας μελλοντικές συνεργασίες με κάποιους εισηγητές, για επιμορφωτικά σεμινάρια στους μαθητές του.