ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2ου & 3ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

  • Published

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2ου & 3ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Στον 2ο και 3ο σεμιναριακό κύκλο οι μαθητές της Γ ΄ Λυκείου κλήθηκαν να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν: α) την άσκηση Β1 (σύνταξη παραγράφου) που είχαν γράψει σε διαγώνισμα πριν από λίγες μέρες (αν και τα δύο τελευταία χρόνια η άσκηση Β1 έχει αντικατασταθεί από ερώτηση “Σωστό – Λάθος”) β) την παραγωγή λόγου (Γ1) υποψηφίου που είχε βαθμολογηθεί με θέμα <<Προστασία και αξιοποίηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς>> 2015. Το θετικό του εγχειρήματος είναι ότι οι υποψήφιοι εφαρμόζουν στην πράξη αυτά που μαθαίνουν

θεωρητικά στην τάξη και περισσότερο στο κομμάτι της αξιολόγησης και της βαθμολόγησης. Ο στόχος είναι να κατανοήσουν τη διαδικασία “μπαίνοντας” στον ρόλο όχι μόνο του εξεταζομένου αλλά και του εξεταστή• οπότε μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τα θετικά και τα αρνητικά και του δικού τους γραπτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως και στην περίληψη,(1ος σεμιναριακός κύκλος) έτσι και στην παράγραφο αλλά και στην παραγωγή λόγου οι αποκλίσεις στη βαθμολόγηση μαθητών – εξεταστών ήταν πολύ μικρές!

Αρετή Δήμου Φιλόλογος – Υπεύθυνη στον τομέα της Νεοελληνικής Γραμματείας