ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1ος ΚΥΚΛΟΣ)

  • Published

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1ος ΚΥΚΛΟΣ)

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία της βιωματικής προσέγγισης στη συγγραφή περίληψης σ’ ένα κείμενο που είχε τεθεί ως θέμα Πανελληνίων το 2015 με τίτλο: ΄΄ Εμείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης ΄΄ του Β. Λαμπρινουδάκη.
Βήμα – βήμα ακολούθησαν τη διαδικασία εντοπισμού βασικής ιδέας – νοηματικού κέντρου, πλαγιοτίτλων, διαρθρωτικών λέξεων και εκφράσεων, σημαντικών ιδεών – πληροφοριών του κριτηρίου. Στη συνέχεια, βαθμολόγησαν περιλήψεις υποψηφίων του 2015 και διασταύρωσαν τα αποτελέσματα με την αντίστοιχη αξιολόγηση που είχαν δεχτεί στα βαθμολογικά κέντρα (τα στοιχεία τα γνωρίζαμε, γιατί μας είχαν δοθεί ως παράδειγμα στο σεμινάριο Διδακτικής στην Πάτρα από τη σχολική σύμβουλο φιλολόγων, Αγάθη Γεωργιάδου).
Αυτά διαδραματίστηκαν στο 1ο μέρος του μαθήματος• στο 2ο, οι μαθητές βαθμολόγησαν

περιλήψεις που είχαν γράψει συμμαθητές τους στο πρώτο διαγώνισμα έκθεσης του Σεπτεμβρίου, αφού κατέγραψαν λάθη, ελλείψεις αλλά και θετικά και ως προς το περιεχόμενο, την έκφραση και τη δομή.
Τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος είναι πολύ θετικά, γιατί τα παιδιά είχαν πολύ μικρές αποκλίσεις από τη βαθμολόγηση των εξεταστικών κέντρων αλλά και της υπεύθυνης για την έκθεση στο φροντιστήριο. Άρα γνωρίζουν πολύ καλά τη διαδικασία γραφής , είναι αυστηροί κριτές στη βαθμολόγηση• αφού λοιπόν έχουν κριτήριο ελέγχου και αξιολόγησης της περίληψης, αυτό που απομένει είναι να το εφαρμόσουν στην πράξη, όταν θα διαγωνισθούν οι ίδιοι.
Έπεται συνέχεια με τον 2ο κύκλο που θα έχει θέμα την παράγραφο!