Ρητορικά αγωνίσματα-Διττοί λόγοι (Μέρος 1ο)

  • Published

Ρητορικά αγωνίσματα-Διττοί λόγοι (Μέρος 1ο)

Εφαρμόζοντας τη διδακτική πρόταση του συναδέλφου φροντιστή,Σπύρου Λουκάκη που παρουσιάστηκε στο 6ο Συνέδριο Διδακτικής στο Ηράκλειο Κρήτης οργανώσαμε σήμερα στο “Αριστοτέλειο”το ρητορικό αγώνισμα των διττών λόγων,την αντιλογία των ιδεών.
Τα τμήματα έκθεσης της Β’Λυκείου χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες μετά από κλήρωση:Κυβέρνηση/Αντιπολίτευση/Κριτές-Χρονομέτρες.
Η πρώτη ομάδα υποστήριξε την άποψη ότι η μετανάστευση θεωρείται θετικό στοιχείο για την κοινωνία,ενώ η δεύτερη ότι αυτή προκαλεί δυσεπίλυτα προβλήματα!Η τρίτη ομάδα ήταν υπεύθυνη για τη σωστή διεκπεραίωση της διαδικασίας,τηρώντας τους κανόνες διεξαγωγής του λόγου-αντίλογου!
Οι ομιλητές, που ορίστηκαν από την κάθε ομάδα αντίστοιχα ,διατύπωσαν τα επιχειρήματά τους,σεβόμενοι τις αντίθετες απόψεις κσι μας εξέπληξαν για άλλη μια φορά με την πρωτοτυπία των ιδεών τους!
Διαπιστώσαμε,λοιπόν,ότι με την παρούσα τεχνική της ρητορικής οι μαθητές ενισχύουν τον εποικοδομητικό διάλογο-αντίλογο, καλλιεργούν την αυτοπεποίθηση με την αγωγή του ομιλητή.
Σκοπός της νέας αυτής πρωτοβουλίας είναι να μυηθεί ο μαθητής σε τεχνικές δημιουργικής σκέψης και ασκήσεις πειθούς!
Από την πρώτη εφαρμογή του εγχειρήματος φάνηκε ότι ο στόχος επιτεύχθηκε και για αυτό αξίζουν πολλών συγχαρητηρίων όλες οι ομάδες,γιατί αναδείχτηκαν νικήτριες!
Έπεται συνέχεια με τα ρητορικά αγωνίσματα του Αυθόρμητου λόγου,του Προτρεπτικού Λόγου και της Εκφραστικής Ανάγνωσης!