Πώς θα είναι το πρόγραμμα μαθημάτων στη Γ΄ Λυκείου!

  • Published

Πώς θα είναι το πρόγραμμα μαθημάτων στη Γ΄ Λυκείου!

Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχει προταθεί και όλοι αναμένουν την ψήφισή του. Πολλές είναι οι αλλαγές που φέρει τόσο στη δομή του Λυκείου όσο και στον τρόπο που εισάγονταν έως τώρα οι μαθητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σχετικά με το πρόγραμμα μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου, αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

programmaGlukeiou19