Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις Αστυνομικές Σχολές έτους 2020

  • Published

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις Αστυνομικές Σχολές έτους 2020

Δημοσιεύτηκε  (29/5) η Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έτους 2020.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Αστυνομικές Σχολές καθορίζεται …

σε οχτακόσιους (800) καθώς

– στη Σχολή Αστυφυλάκων θα εισαχθούν επτακόσιοι τριάντα (730) και

– στη Σχολή Αξιωματικών θα εισαχθούν εβδομήντα (70).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2020