Προγράμματα Σπουδών Α.Ε.Ν. 2019-2020

  • Published

Προγράμματα Σπουδών Α.Ε.Ν. 2019-2020

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών. Η ισχύς των Προγραμμάτων ξεκινάει από την 01- 10 -2019, ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους 2019-2020.

Πατήστε εδώ για να τα δείτε το αναλυτικά.