Ποια τμήματα δεν θα υπάρχουν στα Μηχανογραφικά Δελτία ΓΕΛ 2020 – Αναλυτικοί πίνακες ανά Επιστημονικό Πεδίο – ΦΕΚ

  • Published

Ποια τμήματα δεν θα υπάρχουν στα Μηχανογραφικά Δελτία ΓΕΛ 2020 – Αναλυτικοί πίνακες ανά Επιστημονικό Πεδίο – ΦΕΚ

Υ.Α. Αριθμ. Φ.253/11825/Α5/28-01-2020 – ΦΕΚ Β΄ 347/2020 – Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/ 2017 (Β΄ 2995) υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων