Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2020 – Μηχανογραφικό Δελτίο – Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

  • Published

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2020 – Μηχανογραφικό Δελτίο – Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Με την Υ.Α. Αριθμ. Φ.253/11812/Α5/28-01-2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 345/2020 έγινε η κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193/2013), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70/2019).

Η ισχύς της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης αρχίζει από το διδακτικό έτος 2019-2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ Β΄ 345/2020.