Οι Πανελλαδικές με το νέο σύστημα (2020)- Όλες οι λεπτομέρειες

  • Published

Οι Πανελλαδικές με το νέο σύστημα (2020)- Όλες οι λεπτομέρειες

Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών

1. Για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ενός ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών,   οι συντελεστές του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών κατά περίπτωση είναι:

Για να συνεχίσετε την ανάγνωση πατήστε εδώ.