Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Α & Β΄ ΓΕ.Λ. 2019-2020

  • Published

Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Α & Β΄ ΓΕ.Λ. 2019-2020

Οδηγίες  για τη διδασκαλία  μαθημάτων  της  Α και Β  Γενικού Λυκείου για το τρέχον σχολικό έτος  2019-2020, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, μετά από σχετικές  εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

  1. Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020
  2. Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020
  3.  Οδηγίες για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών) στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020
  4. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά – Στοιχεία Θεατρολογίας – Μουσική) στην Α’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020
  5. Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020
  6. Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020