Ξεκινούν οι προπονήσεις για τους υποψήφιους των ΤΕΦΑΑ και των Στρατιωτικών – Αστυνομικών – Πυροσβεστικών – Λιμενικών Σχολών

  • Published

Ξεκινούν οι προπονήσεις για τους υποψήφιους των ΤΕΦΑΑ και των Στρατιωτικών – Αστυνομικών – Πυροσβεστικών – Λιμενικών Σχολών

Η ΚΥΑ για την κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων από 11 – 17 Μαΐου 2020 και οι δικαιούχοι χρήσης τους – Ανακοίνωση και της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής ΓΓΑ
Με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29110/10.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1776) ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής για την αθλητική δραστηριότητα:
«Άρθρο 3. Κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων από τις 11.5.2020 
Για να συνεχίσετε την ανάγνωση πατήστε εδώ.