Νέα τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τη Λαμία

  • Published

Νέα τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τη Λαμία

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του ΥΠΠΕΘ«Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» που έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύεται Τμήμα Μαθηματικών με έδρα την πόλη της Λαμίας και Τμήμα Φυσικής με έδρα τηνπόλη της Λαμίας.

Σημειώνεται ότι εφόσον προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, η εκπαιδευτική λειτουργία των συγκεκριμένων τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα τμήματα Φυσικής και Μαθηματικών που λειτουργούν στην Ελλάδα.


ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

– Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ (Αθήνα)
– Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη)
– Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών (Πάτρα)
– Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ιωάννινα)
 Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος)
 Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών – Μαθηματικών – Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο)
ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
– Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ (Αθήνα)
– Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη)
 Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών (Πάτρα)
 Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ιωάννινα)
 Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο)