Νέα ρύθμιση για τα ΕΠΑ.Λ.

  • Published

Νέα ρύθμιση για τα ΕΠΑ.Λ.

Καθορίστηκαν σε ΦΕΚ τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» και «μη εξεταζόμενα μαθήματα» των ΕΠΑ.Λ., ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και κατά τη διάρκεια των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. Θέματα που επίσης δημοσιεύθηκαν είναι η οργάνωση προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ.