Λειτουργία των φροντιστηρίων την ημέρα των Τριών Ιεραρχών

  • Published

Λειτουργία των φροντιστηρίων την ημέρα των Τριών Ιεραρχών

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 219434/Α5/2016

ΦΕΚ 4212/Β/27-12-2016

Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α ).

2. Της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236 Α ).

3. Του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α ), «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α ), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για τον καθορισμό των αργιών και διακοπών στα φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών:

Οι ημέρες διακοπών και αργιών καθορίζονται ως εξής:

Α. Διακοπών:

I) Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και τη 2η Ιανουαρίου

II) Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη μετά το Πάσχα

Β. Αργιών:

I) Όλες τις Κυριακές

II) Τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος

III) Τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου

IV) Τη 17η Νοεμβρίου

V) Την ημέρα των Θεοφανίων

VI) Την Καθαρά Δευτέρα

VII) Την 1η Μαΐου

VIII) Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών, λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής

VIIII) Τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών τα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών παραμένουν κλειστά. Δύναται τις ημέρες αργιών και διακοπών να λειτουργούν οι Γραμματείες φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Δεκεμβρίου 2016

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023, εορτή των Τριών Ιεραρχών, που είναι προστάτες των γραμμάτων, τα μαθήματα δε θα πραγματοποιηθούν, καθώς είναι επίσημη αργία. Ευχόμαστε σε όλους Χρόνια πολλά και καλή φώτιση!