Λατινικά : από το σχ. έτος 2021-22 αντικαθιστούν την Κοινωνιολογία στις Πανελλαδικές

  • Published

Λατινικά : από το σχ. έτος 2021-22 αντικαθιστούν την Κοινωνιολογία στις Πανελλαδικές

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξετάζονται και πάλι στο μάθημα των Λατινικών αντί για το μάθημα της Κοινωνιολογίας από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, σύμφωνα με το άρθρο 55 του πολυνομοσχεδίου που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Αυτό σημαίνει ότι η διάταξη   θα ισχύσει από  τους   μαθητές που σήμερα φοιτούν στην    Α  Λυκείου .
`
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ

Μέχρι και το σχολικό έτος 2020-2021, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας και της Κοινωνιολογίας. Από το σχολικό έτος 2021-2022 εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της υποπερ. βα ́ της περ. β ́ του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013, όπως η περίπτωση αυτή αντικαθίσταται με την παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος.