Κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Φοιτητών 2020 – Από τις 15 Δεκεμβρίου έως τις 23 Δεκεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων

  • Published

Κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Φοιτητών 2020 – Από τις 15 Δεκεμβρίου έως τις 23 Δεκεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι οι αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) και της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β΄ 4806) υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται από την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020.
Για να διαβάσετε την συνέχεια πατήστε εδώ.