Εξέταση υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ!

  • Published

Εξέταση υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ!

Ανακοινώθηκαν οι σχετικές εγκύκλιοι που αφορούν τον τρόπο εξέτασης (προφορικά ή γραπτά) των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των γνωματεύσεων που αφορούν στους/στις υποψηφίους/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, οι οποίοι/ες θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση για να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στις Σχολές ή τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι γνωματεύσεις που έχουν χορηγηθεί κατά περίπτωση από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ, από τα ΚΕΣΥ, τα ΚΕΔΔΥ, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και από τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα άλλων Υπουργείων υποβάλλονται από τους υποψηφίους με σχετική αίτηση στο ΓΕΛ ή το ΕΠΑΛ κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις από την Τετάρτη 20 έως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

Ειδικά οι γνωματεύσεις που θα ισχύσουν μετά την απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), μπορούν να υποβάλλονται στα οικεία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μέχρι τέλος Απριλίου 2019.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο των ΓΕΛ

Δείτε εδώ την εγκύκλιο των ΕΠΑΛ