Ενημέρωση με θέμα ’Διαχείριση της ύλης των μαθηματικών στις τάξεις Γυμνασίου – Λυκείου’’

  • Published

Ενημέρωση με θέμα ’Διαχείριση της ύλης των μαθηματικών στις τάξεις Γυμνασίου – Λυκείου’’

Την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στους χώρους  του φροντιστηρίου ενημέρωση γονέων από τον μαθηματικό μας,  Ηλία Θεοδώρου. Θέμα ενημέρωσης ήταν ‘’Διαχείριση της ύλης των μαθηματικών στις τάξεις Γυμνασίου – Λυκείου’’ Όλοι οι καθηγητές του ‘’Αριστοτελείου’’ δεσμευόμαστε για συνεχή πληροφόρηση σε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν είτε αφορούν την ύλη είτε το νέο εξεταστικό  σύστημα.