Εισδοχή Ελλαδιτών υποψηφίων στα Πανεπιστήμια της Κύπρου

  • Published

Εισδοχή Ελλαδιτών υποψηφίων στα Πανεπιστήμια της Κύπρου

Οι Ελλαδίτες υποψήφιοι που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με έδρα τη Λευκωσία ή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εισδοχής, από τις 8 έως τις 24 Ιουλίου 2019.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου το 2019, το 2018 ή το 2017.

Για να δείτε την ανακοίνωση και τα προγράμματα σπουδών του κάθε Πανεπιστημίου πατήστε εδώ.