Εγκύκλιος Πανελλαδικών εξετάσεων 2019

  • Published

Εγκύκλιος Πανελλαδικών εξετάσεων 2019

Ανακοινώθηκε η εγκύκλιος η οποία περιλαμβάνει θέματα των φετινών Πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου με διάρκεια από 7-6 έως 18-6-2019. Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση – Δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις. Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πρέπει ή να είναι ήδη κάτοχοι απολυτηρίου (απόφοιτοι) ή να αποκτήσουν το απολυτήριο τον Ιούνιο του 2019 (μαθητές-τελειόφοιτοι). Αλλιώς η συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από τις διαδικασίες επιλογής (μηχανογραφικό δελτίο κτλ.).

Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο