Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές έτους 2018

  • Published

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές έτους 2018

Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ, δημοσιεύτηκε η «Προκήρυξη Διαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίµων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019».
Τονίζεται ότι η υποβολή της Αίτησης και Δικαιολογητικών για τους Έλληνες του εσωτερικού θα γίνεται έως την Πέµπτη 10 Μαΐου 18 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).

Μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου και το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης στους παρακάτω συνδέσμους:

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου

Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου/ας ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ (οι υποψήφιοι οφείλουν να το έχουν μαζί τους κατά την πρώτη μέρα των ΠΚΕ)

Δείτε επίσης: