Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για το επίδομα σίτισης των ΑΕΝ!

  • Published

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για το επίδομα σίτισης των ΑΕΝ!

Καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία και στα δικαιολογητικά για την πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019.

Το ύψος του ετήσιου επιδόματος σίτισης των σπουδαστών ΑΕΝ μεικτής φοίτησης ορίζεται σε εξακόσια (600,00) ευρώ ανά σπουδαστή για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019, το οποίο περιορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ για τα έτη για τα οποία προβλέπεται εκπαιδευτικό ταξίδι κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρ.3 π.2 της παρούσας.

Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΦΕΚ πατώντας εδώ.