Δείτε τον αριθμό των εισακτέων στις Σχολές της Πυροσβεστικής 2019!

  • Published

Δείτε τον αριθμό των εισακτέων στις Σχολές της Πυροσβεστικής 2019!

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά τον αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Υπενθυμίζουμε ότι, οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από την Τρίτη 18/06/2019 έως και την Τρίτη 25/06/2019 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου).

Δείτε εδώ την προκήρυξη αναλυτικά.