Απόφαση “Κεραμέως”: Όλες οι λεπτομέρειες για τις Πανελλαδικές με το νέο σύστημα που θα ισχύσει από φέτος (2020)

  • Published

Απόφαση “Κεραμέως”: Όλες οι λεπτομέρειες για τις Πανελλαδικές με το νέο σύστημα που θα ισχύσει από φέτος (2020)

Οι διαδικασίες για την διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων που θα ισχύσουν για πρώτη φορά, καθορίζονται με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η οποία δημσοιεύτθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα , σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών

1. Για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ενός ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών,   οι συντελεστές του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών κατά περίπτωση είναι:

  1. Δύο (2) για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα:

«Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»

«Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».

  1. Δύο (2) για τα Τμήματα:

Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών,

Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου,

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

iii. Ένα (1) για όλες τις λοιπές Σχολές και Τμήματα για τα
οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ii του παρόντος άρθρου.

Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

1. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου/ας για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων γίνεται ως εξής:

Για να συνεχίσετε την ανάγνωση πατήστε εδώ.