Ανακοινώθηκε ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 – Αναλυτικοί πίνακες

  • Published

Ανακοινώθηκε ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 – Αναλυτικοί πίνακες

Ανακοινώθηκε ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 – Αναλυτικά πίνακες

Τονίζεται ότι  στην παραπάνω απόφαση δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των εισαχθέντων στις  Στρατιωτικές Σχολές , στις  Αστυνομικές Σχολές , στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας  και στις  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού  που καθορίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων υπουργείων .